Firma ProMinent tootevalik on väga suur, koosnedes dosaatorpumpadest, kemikaalianumatest, anduri- ja mõõtetehnikast ning komplektsetest veetöötlusseadmetest nagu: UV-seadmed, osoonigeneraatorid, pöördosmoosi seadmed, kloordioksiidi generaatorid, elektrolüüsiseadmed, polümeeri valmistusseadmed jt. Täieliku ülevaate saamiseks soovitame vaadata originaalis ingliskeelset tootekataloogi. AT-Meister toob oma kodulehel välja vaid mõned tooted, millele soovime suuremat tähelepanu juhtida.